Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Výročná správa 2017

Výročný konvent sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018, srdečne Vás pozývame. Pre účely informovania o činnosti a aktivitách cirkevného zboru publikujeme Výročnú správu za rok 2017 v plnom znení.

Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za mnohé hojné požehnania, ale aj všetkým, ktorí svojou prácou aj financiami prispeli k údržbe cirkevných budov a majetku, za pravidelnú službu brata kurátora, zvonára a sestrám kostolníčke, pokladníčke, účtovníčke, kantorke, presbyterom, vyučujúcim, zboristom a všetkým, ktorí prispeli službou k duchovnému rozvoju členov cirkevného zboru.

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 24 >