Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Dozorca cirkevného zboru zvolený.

V januári sa uskutočnila voľba zborového dozorcu, a dôvera členov zboru bola na ďalšie obdobie odovzdaná bratovi Ing. Samuelovi Súkupovi.

Prajeme hojné Božie požehnanie a múdrosť pri rozhodovaní. Nech Pán rozhojňuje horlivosť a lásku v Jeho srdci.

Zároveň srdečne ďakujeme bratovi dozorcovi Dušanovi Macekovi za dlhoročnú obetavú a príkladnú službu.

< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 >

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich