Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Dušan Macek

Oznamy

Získali sme certifikát výboru na ochranu Božieho stvorenstva

Certifikát EKO Senica-Čáčov

< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 16 >

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde