Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Pašiové SB v TV SEN

Dobrý deň, s potešením oznamujeme, že budú odvysielané pašiové služby Božie s hudbou, spevom a slovom v nedeľu 10.4. o 9.00 hod. cez lokálnu televíziu TV SEN - live stream bude dostupný aj cez internet, neskôr uložený i na youtube TV SEN. Záznam bude zalinkovaný na webe MediaServis i na facebooku CZ. Pašiové SB v atraktívnom multimediálnom formáte na Smrtnú, Kvetnú Nedeľu i na Veľký Piatok sú v archíve.

< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 32 >