Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Besiedka pre staršie aj mladšie deti...

Váž. rodičia, aj tento rok bude besiedka v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 hod. Kedže máme deti v predškolskom veku až 12 ročných, rozhodli sme sa skupinku rozdeliť, aby sme efektívnejšie dokázali slúžiť deťom rôznych vekových kategórii a potrieb.

Prvá skupinka budú deti od cca 3 - 7 rokov, v čase od 10.00-11.00 hod. Druhá skupinka od 8 - 12 rokov, v čase od 11.00-12.00 hod. 

Prosíme rodičov deti z prvej skupiny, ak ich detičky nechodili na besiedku a báli by sa zostať na besiedke samé, aby s nimi rodičia zostali s nimi aspoň 1-2x kým sa neosmelia. Prosíme tiež o dochvíľnosť. Ďakujeme. 

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 20 >

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde