Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Scénky s témou reformácie na Službách Božích

Pri 500 výročí reformácie  v nedeľu 29.10.2017 v rámci služieb Božích odznie divadelná scénka podľa skutočného príbehu, ktorú napísal brat farár Miroslav Hvožďara st.: Biblia zmenila môj život a dala mu pravý zmysel...

V nedeľu 5.11.2017 v rámci služieb Božích naše deti zahrajú  druhú scénku pri príležitosti 500. výročia reformácie  O ČISTOM SRDCI. Tiež ju napísal brat farár Miroslav Hvožďara st.

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 21 >

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde