Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Bohoslužby s požehnaním detí... a prekvapenie

Hmmm...Čo mi ešte chýba? Perá, ceruzky, pastelky, zošity, taška peračník... toto všetko už mám. ÁÁÁ... už viem, ešte som nepožiadal o Božie požehnanie. 

Ešte to stíham! Najbližšiu nedeľu 6.9. 2020 sa v Evanjelickom kostole  Senica - Čáčov budú modliť za deti a študentov, učiteľov aj rodičov. 

A počula som, že chystajú niečo špeciálne....

Na školu sa moc neteším, ale chýbajú mi kamaráti, a potom chcem rozosmiať pani učiteľku už sa na to teším keď sa bude s nami smiať. 

Dúfam, že nám nezatvoria zasa školu. No nič, pôjdem pekne do kostola budeme sa spolu modliť a prosiť o pomoc, múdrosť ochranu aj pred tým nepríjemným koronavírusom. Pozývam aj vás drahí priatelia.

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 32 >