Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Zostávame s Vami ONLINE

Služby Božie - nedele:

17:10 -online zborovka- 10:00

25.10. -TV SEN, youtube- 9:30

1.11. -online zborovka- 10:00

8.11. -TV SEN, youtube- 9:30

15.11. -online zborovka- 10:00

22.11. -TV SEN, youtube- 9:30

Biblická hodina - štvrtky 18:00

- VSTUP do ZBOROVKY -

- na prihlasenie potrebujes ID: volaj 0903246148

Vyučovanie konfirmandov - piatky 18:00

- videohovor cez zoom a webkameru-

 

 

<< Späť na predošlú stránku