Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Dorovoľné príspevky zasielajte prosím na účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX a do poznámky uveďte Vaše meno. Srdečne ďakujeme.

Oznamy

Aliančný modlitebný týždeň je venovaný 4 pilierom reformácie.

Témou modlitieb a zamyslení sú štyri reformačné vyznania: Jedine Kristus, Jedine Biblia, Jedine Milosť a Jedine Viera. Hľadajme spoločne ich hlbší zmysel pre svoj život, i pre svet okolo nás.

 

< 1 ... 20 21 22 23 24 ... 27 >