Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

ECAV Senica-Čáčov od dnes aj na facebooku!

Dnes bola uvedená do prevádzky facebook stránka cirkevného zboru.

https://www.facebook.com/cacov.evav.cz - sledujte nás!

< 1 ... 17 18 19 20 21 22