Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Dorovoľné príspevky zasielajte prosím na účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX a do poznámky uveďte Vaše meno. Srdečne ďakujeme.

Oznamy

Začíname biblickými hodinami vo štvrtok o 17.00 hod

Božie Slovo má moc meniť naše životy. Premýšľajme spoločne nad Ním aj na biblických hodinách ak Pán Boh dá spravidla vo štvrtok o 17.00. Prvé stretnutie už dnes 19.1.2017. Dvere zb. miestnosti sú otvorené aj pre návštevy, hľadajúcich a pýtajúcich sa.

< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 26 >