Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Výmena 11 okien a vchodových dverí je za nami!

Vďaka Bohu, ale i vďaka ochote a ústretovosti firmy ROJA GROUP máme za sebou výmenu väčšiny okien a dverí na fare. Ďakujeme i bratovi kurátorovi Matejovi Záhumenskému za vytrvalú pomoc a obetavosť, i sestrám, ktoré pomohli s upratovaním!

<< Späť na predošlú stránku