Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Zborový deň 20.5. v príprave!

Vážení priatelia, ako je zvykom nielen v iných cirkevných zboroch, ale aj vo firmách či inštitúciách, raz ročne je tzv. "Deň otvorených dverí". Cieľom je prezentovať na verejnosti hodnoty, ciele, zvyky a kultúru spoločenstva. Veríme, že dňa 20.5. sa spoločne stretneme na pôde cirk.zboru pri bohatom programe a aktivitách!

<< Späť na predošlú stránku


„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain