Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Začíname biblickými hodinami vo štvrtok o 17.00 hod

Božie Slovo má moc meniť naše životy. Premýšľajme spoločne nad Ním aj na biblických hodinách ak Pán Boh dá spravidla vo štvrtok o 17.00. Prvé stretnutie už dnes 19.1.2017. Dvere zb. miestnosti sú otvorené aj pre návštevy, hľadajúcich a pýtajúcich sa.

<< Späť na predošlú stránku