Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Požehnanie detí na zač. šk. roka.

Milí rodičia pozývame vás aj vaše deti na služby Božie 8.9. o 10 hod. Súčasťou bude aj požehnanie učiteľov a deti.

<< Späť na predošlú stránku