Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Dorovoľné príspevky zasielajte prosím na účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX a do poznámky uveďte Vaše meno. Srdečne ďakujeme.

Oznamy

Obnovenie Bohoslužieb od 10.5.2020

S radosťou vám oznamujeme, že v nedeľu 10.5.202 sa budú konať v Čáčovskom kostole služby Božie o 10.00 hod. Prosíme príďte v rúškach, všetky ostatné usmernenia sa dozviete pri vstupe do chrámu. Ďakujeme. 

<< Späť na predošlú stránku