Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Na hodoch v Čáčove aj s Cantilenou.

Tento rok bude program opäť bohatší. Okrem tradičnej pamiatky posvätenia chrámu a prehliadky mlyna v ev.chráme privítame známy domáci spevokol Cantilena.

<< Späť na predošlú stránku