Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Dušan Macek

Oznamy

Meno Ján znamená "Boh je milostivý"

Témou detskej besiedky bol príbeh o narodení Jána Krstiteľa.

<< Späť na predošlú stránku


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich