Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Bohoslužby počas Vianoc 2020 už len ONLINE

AKTUALIZÁCIA:

Na základe nariadenia okr. hygienika sú Služby Božie s osobnou návštevou pozastavené.

Pokiaľ stihneme, pripravíme online verziu v spolupráci s TV SEN a spevokolom Letorast.

Štedrý večer 24.12 o 17:00 hod

1.sviatok vianočný 25.12. o 10.00 hod

Bohoslužba na záver roka 2020

 

<< Späť na predošlú stránku