Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Účet IBAN: SK3809000000000037239947 BIC: GIBASKBX

Za Vaše modlitby a podporu srdečne ďakujeme.

.............................................................................

ZBOROVKA: VSTUP ONLINE

Oznamy

Naše deti nám pripomenuli pravý zmysel Vianoc

Krátka scénka s otázkami detí pri zdobení vianočného stromčeka, pridali i básne, zaspievali a zahrali koledy... 24.12.2016

< 1 ... 27 28 29 30 31 32 >