Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senica-Čáčov

Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica

tel.č: 034 651 26 82 --- email: cacov@evav.cz --- mobil: 0918 828 190

zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková, zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup

Oznamy

Výročný konvent 12.2.2017

Pozývame všetkých členov cirkevného zboru k účasti na smerovaní nášho spoločenstva, kedy vydávame počet zo šafárenia, ale aj prosíme Pána Boha o novú víziu a požehnanie do ďalšej služby a povolanie spolupracovníkov na Božej vinici.

< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 19 >